سمعک استخوانی چیست ؟

سمعک استخوانی چیست؟ بعضی از افراد مبتلا به کم شنوایی نمی توانند از سمعک های مرسوم پشت گوشی و داخل گوشی استفاده کنند به همین دلیل لازم بود که سمعکی ساخته شود تا نیاز این افراد برطرف شود به این سمعک ها سمعک استخوانی گفته می شود.سمعک های استخوانی از نظر ظاهری و از نظر…

بیشتر بخوانید