کم شنوایی و سمعک در سالمندان

در این مطلب قصد داریم مشکلات کم شنوایی در سالمندان و مناسب ترین سمعک ها برای بهبود کم شنوایی سالمندان عزیز به زبان ساده  شرح دهیم.

بیشتر بخوانید