تومور شنوایی (اکوستیک) چیست

تومور شنوایی (اکوستیک) چیست ؟ آیا میدانید تومور شنوایی (اکوستیک) چیست ؟ تومور اکوستیک یا تومور وستیبولار شوانوما یک تومور خوش خیم است که بر روی عصب گوش ما ایجاد می شود. بنابراین فردی که تومور شنوایی دارد مبتلا به سرطان نیست ( شخصی دچار سرطان است که تومور آن از نوع  بدخیم باشد )…

بیشتر بخوانید