کارخانه استارکی (starkey) در ایالت مینه سوتا آمریکا قرار گرفته است. استارکی بعد از بسیاری از کارخانه های دانمارکی وارد عرصه شد لیکن بعد از آمدن اونقدر خوب و با کیفیت ظاهر شد که به سرعت بازار آمریکا رو گرفت. مشخصه بارز استارکی قدرتی بودن سمعکهایش است.
تنها شرکتی که سوپرپاور پشت گوشی خیلی قوی اما با سایز باتری ۱۳ دارد.
طراحی و پوسته سمعک های پشت گوشی استارکی بسیار شیک و زیباست.
کاربر میتواند صدای سمعکش را با گوشی تلفن خود کم و زیاد کند‌.
استارکی مدلی خاص رو طراحی کرده صرفا برای افراد موزیسین و افرادی کار موزیک انجام میدهند. با این تکنولوژی میتوانند نت ها رو خیلی خوب از هم تفکیک کنند.