اولین و بیشترین کارخانه های تولید سمعک در کشور دانمارک هستند.
دانمارک و سوییس در زمینه تولید سمعک و تجهیزات شنوایی در دنیا حرف های زیادی برای گفتن دارند. بعد از آن کشور آلمان و آمریکا را باید نام برد.
از این ۴ کشور که بگذریم کانادا، ترکیه، ژاپن و چین نیز تولیداتی دارند.
نکته قابل توجه اینکه بسیاری از کارخانه های معتبر در چین تولید دارند لیکن اجناس آنها تحت نظر مهندسان خود بوده و پس از تولید جهت کنترل کیفی به کارخانه اصلی ارسال و از آنجا به سراسر دنیا پخش میگردد پس اینگونه سمعک ها چینی محسوب نشده و از نظر کیفیت و دوام قابل مقایسه با سمعک های ساخت خود چین نمیباشند.
اینکه کسی بگوید تمام سمعک های دنیا چینی هستند دروغ محض است.