" وجدان تنها محکمه ایست که احتیاج به قاضی ندارد "

خدمات پس از فروش

در این مرکز پس از دریافت هزینه سمعک، کلیه خدمات ثانویه و تنظیمات مکرر، هزینه پست و … همگی بدون هزینه خواهد بود. امکان قالب گیری و تجویز سمعک در منزل برای سالمندانی که امکان بیرون آمدن ندارند نیز وجود دارد

انواع سمعک

سمعک ها را میتوان از نظر ظاهر ، قدرت و تکنولوژی به دسته بندی های زیر تقسیم کرد: از نظر ظاهر: جیبی، پشت گوشی، داخل گوشی، ریک از نظر قدرت: معمولی، پاور، سوپرپاور، اولترا پاور از نظر تکنولوژی: آنالوگ، دیجیتریم، دیجیتال، هوشمند

قيمت سمعک

در این مرکز پس از دریافت هزینه سمعک، کلیه خدمات ثانویه و تنظیمات مکرر، هزینه پست و … همگی بدون هزینه خواهد بود. امکان قالب گیری و تجویز سمعک در منزل برای سالمندانی که امکان بیرون آمدن ندارند نیز وجود دارد

Phonak سمــعک فــونــاک

Widex سمعک ویدکس

Starkey سمعک استارکی

Unitron سمعک یونیترون

interton سمعک اینترتون

سید احسان مهدوی

سید احسان مهدوی متولد ۱۳۶۵ کارشناس ادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد تهران مسئول اسبق آموزش فوناک سوییس در تهران توزیع کننده انواع سمعک به کلینیک های شنوایی سراسر کشور گذراندن دوره های متعدد علمی؛آموزشی فیتینگ و تجویز سمعک در کشورهای پیشرفته جهان از جمله:

-استرالیا(آذر ۹۴)

-سوئیس(آبان ۹۵)

-دانمارک(اردیبهشت۹۶)

جدیدترین آموزشها و عناوین در شنوا سمعک